dugi kadar

traži dalje ...

dugi kadar, doživljajno odmjereno trajanje kadra. 1. Kadar u kojemu se predočavaju razrađenija i dulja prizorna zbivanja (→ kadar-scena, → kadar-sekvenca), a tipično traje dulje od standardne duljine (dulje, ili mnogo dulje od minute). 2. Kadar koji se doživljava kao predug ili vrlo dugi kadar, odn. traje primjetno dulje nego što je potrebno da se obavijesti o ključnim značajkama prizora. Dugi su kadrovi obilježavali rani nijemi film. U klas. stilu rabili su se pretežito u opisima, a preduljeni kadrovi kao stilska figura (sugestivni prikaz likova u refeleksivnomu psihičkom stanju), iako je A. Hitchcock pokušao klas. naraciju provesti isključivo u dugim pratećim kadrovima (→ Konop). U modernističkom stilu ugl. se rabe kao sredstvo za preusmjeravanje gledateljeva interesa s priče na dočaravanje psih. stanja.

H. Turković

 

članak preuzet iz tiskanog izdanja 2003.

Citiranje:

dugi kadar. Filmski leksikon (2003), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 25.5.2024. <https://film.lzmk.hr/clanak/dugi-kadar>.