metafilmske upute

traži dalje ...

metafilmske upute (također: metakomunikacijski signali), ona obilježja filma koja ga medijski izdvajaju od nefilm. okoline i upozoravaju gledatelja na njegov poseban doživljajni status. Tipično su takvima a) kronografski signali – najave početka i obilježavanje završetka filma (najavna i odjavna špica filma), b) proksemički signali – postupci razgraničenja područja film. slike od nefilmske okoline kina (→ okvir), c) teksturalni signali – tvarne značajke medija koje su doživljajno važne (npr. razlika u strukturi projicirane film. slike i strukture film. platna na koji se projicira), d) strukturalni signali – osobita strukturiranost film. izlaganja indikacija je njegova posebna doživljajna statusa (metadiskurzni signali). Osim ovih signala, koji su sastavnim dijelom svakog filma, postoje i mnogi kontekstualni signali, oni koje dočekuju i prate film, pa sama kinodvorana ima proksemičko-signalnu funkciju, prestanak glazbe pred projekciju kronografsku, a plakati, fotografije, kritike i dr. imaju i strukturno-najavnu funkciju.

H. Turković

članak preuzet iz tiskanog izdanja 2003.

Citiranje:

metafilmske upute. Filmski leksikon (2003), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 20.5.2024. <https://film.lzmk.hr/clanak/metafilmske-upute>.