montažna trijada

traži dalje ...

montažna trijada, montažni sklop, proširenje bipolarnog sklopa kadar–protukadar vraćanjem na prvi kadar, na kadar reakcije nositelja zbivanja. M. t. rekonstruira psihol. logiku promatrača sa strane koji prati radnju lika (a takva je uloga gledatelja filma). Gledatelj prvo uočava da je središnji lik u prizoru ugledao nešto važno, potom u protukadru provjeri što je taj ugledao, a u trećem kadru provjerava kakva je reakcija lika prema onome što je ugledao.

H. Turković

 

članak preuzet iz tiskanog izdanja 2003.

Citiranje:

montažna trijada. Filmski leksikon (2003), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 29.5.2024. <https://film.lzmk.hr/clanak/montazna-trijada>.