Mueller-Stahl, Armin

traži dalje ...

Mueller-Stahl, Armin, njem. glumac (Tilsit, 1930). S uspjehom nastupa u istočnonjem. kazalištu, od 1956. na filmu, u djelima F. Beyera Pet čahura (1960) i Gol među vukovima (1962) stječe međunar. ugled. Zbog sukoba s komun. vlašću 1980. bježi u SR Njemačku te postiže velik uspjeh u Loli (R. W. Fassbinder, 1981), a osim skrušenih ili nesposobnih građana glumi i sasvim različite uloge, npr. nadvojvodu u → Pukovniku Redlu. U međunar. karijeri karakternoga glumca izdvajaju se uloga pritajenog nacista u Glazbenoj kutiji (Costa-Gavras, 1989), baruna kolekcionara u drami Utz (G. Sluzier, 1992) te autoritarnoga oca u Sjaju (S. Hicks, 1996). Režirao je film Razgovor sa zvijeri (1996., i scenarist) u kojemu glumi ostarjelog A. Hitlera. Ostale važnije ul.: Zapad blista (N. Schilling, 1981), Jedna ljubav u Njemačkoj (A. Wajda, 1983), Napad sadašnjosti na ostalo vrijeme (A. Kluge, 1985), Gorka žetva (A. Holland, 1985), Avalon (B. Levinson, 1990), Igra (D. Fincher, 1997).

članak preuzet iz tiskanog izdanja 2003.

Citiranje:

Mueller-Stahl, Armin. Filmski leksikon (2003), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 27.5.2024. <https://film.lzmk.hr/clanak/mueller-stahl-armin>.