perzistencija vida

traži dalje ...

perzistencija vida, osobina oka da održi osjet (»sliku«) i nakon prestanka podražaja (perceptivna slika postaje paslika). Ako su podražaji odvojeni, a dovoljno učestali (oko 50 podražaja, treptaja, u sekundi), oni se stapaju dajući jedan, neprekidan osjet. Zahvaljujući tom svojstvu vida, isprekidano svjetlo film. i video projekcije/emisije zamjećuje se kao kontinuirano, kao svjetlosno postojana slika. Ako je učestalost smjene film. i televizijskih sličica premalena, gledatelj počne primjećivati treperenje slike. Perzistencija vida prikladno objašnjava samo dojam postojanog osvjetljenja pri projekciji, ali ne i iluziju pokreta (→ prividno kretanje).

članak preuzet iz tiskanog izdanja 2003.

Citiranje:

perzistencija vida. Filmski leksikon (2003), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 14.4.2024. <https://film.lzmk.hr/clanak/perzistencija-vida>.