rakurs

traži dalje ...

rakurs, jedan od parametara kadra. Označava nagib promatranja po okomici. Kad se prizor promatra odozgo prema dolje, kadar je iz gornjeg rakursa, a odozdo prema gore iz donjeg rakursa. Jaki donji rakurs naziva se i žablja perspektiva, a krajnji gornji rakurs ptičja perspektiva.

ilustracija
RAKURS (donji), Građanin Kane, O. Welles
ilustracija
RAKURS (gornji), Opsesija, L. Visconti

članak preuzet iz tiskanog izdanja 2003.

Citiranje:

rakurs. Filmski leksikon (2003), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 28.5.2024. <https://film.lzmk.hr/clanak/rakurs>.