Reiniger, Lotte

traži dalje ...

Reiniger, Lotte, njem. animatorica i redateljica (Berlin, 1899 – Dettenhausen, 1981). Već 1916. objavljuje knjigu kolažnih silueta, a 1918. za film Lovac štakora iz Hamelina (R. Gliese i P. Wegener) realizira sekvencu u tehnici anim. silueta (tzv. kin. sjenki). Tu tehniku dalje usavršava u dugometr. filmovima Pustolovine princa Ahmeda (1926), prema jednoj priči iz Tisuću i jedne noći, Doktor Dolittle i njegove životinje (1928) i Harlekin (1931) , a zanimljivo je da je istu tehniku ubrzo usvojila i zagrebačka Škola narodnog zdravlja. Po uzoru na crteže Carana d’Achea i orijentalne minijature, R. svodi likove, objekte i ambijente na crne siluete jasno ocrtane na svijetloj pozadini pri čemu sivim nijansama sugerira prostornu dubinu, a potom ih animira »sličicu po sličicu« oblikujući bajkovite forme (prema literarnim predlošcima) zasnovane na briljantnim ponavljanjima i varijacijama istoga. Od 1935. djelovala je i u Francuskoj, Vel. Britaniji i Kanadi. Anim. sekvence kreirala je za igr. filmove Don Quijote (G. W. Pabst, 1933), odn. Marseljeza (J. Renoir, 1938). Ostali važniji filmovi: Deset minuta Mozarta (1930), Aladdin (1953), Hrabri krojačić, Trnoružica (oba 1954), Ivica i Marica, Palčica, Jack i čarobni grah (svi 1955), Frulaš iz Hamelina (1960), Pepeljuga (1963), Aucassin i Nicolette (1976).

članak preuzet iz tiskanog izdanja 2003.

Citiranje:

Reiniger, Lotte. Filmski leksikon (2003), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 27.5.2024. <https://film.lzmk.hr/clanak/reiniger-lotte>.