screwball-komedija

traži dalje ...

screwball-komedija (amer. screwball: čudak), tip amer. film. komedije 1930-ih i poč. 1940-ih, o muško-ženskim odnosima u suvr. ambijentima. Prikazuje antagonistički odnos dvoje protagonista koji završava njihovim povezivanjem odn. mirenjem spolnih (katkad i klasnih odn. društv.) razlika. Izrazito dijaloška i brza tempa radnje, naglašava ekscentrično ponašanje likova, zanemarivanje društv. konvencija, neinhibirano traganje za srećom para protagonista i ulogu duhovite, samosvojne junakinje. Većina screwball-komedija odvjetak su knjiž. nove komedije, i to ponajprije šekspirijanske romantične komične forme, s razrješenjem u idiličnom ambijentu tzv. zelenog svijeta, a teoretičar S. Cavell pojedine filmove žanra označuje sintagmom komedija ponovnog vjenčanja, što je tip usredotočen na prikaz pomirenja protagonista. Modelom žanra smatra se film → Dogodilo se jedne noći, istaknuti su redatelji F. Capra, H. Hawks, L. McCarey, G. Cukor, M. Leisen, a glum. zvijezde C. Grant, K. Hepburn, C. Lombard, W. Powell, Irene Dunne, Jean Arthur, C. Colbert, Rosalind Russell, J. Harlow, C. Gable, J. Stewart.

članak preuzet iz tiskanog izdanja 2003.

Citiranje:

screwball-komedija. Filmski leksikon (2003), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 28.5.2024. <https://film.lzmk.hr/clanak/screwball-komedija>.