sekvenca

traži dalje ...

sekvenca. 1. Narativno zaokružen dio igr. filma. Može biti izvedena u jednom kadru (→ kadar-sekvenca), ali se pretežno sastoji od niza kadrova, te od više međusobno narativno povezanih scena. Za razliku od scene, u sekvenci radnja ne mora biti predočena u kontinuitetu (→ elipsa, → paralelna montaža). 2. Svaki film. montažni sklop, odn. niz.

H. Turković

članak preuzet iz tiskanog izdanja 2003.

Citiranje:

sekvenca. Filmski leksikon (2003), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 28.5.2024. <https://film.lzmk.hr/clanak/sekvenca>.