Shahine, Youssef

traži dalje ...

Shahine, Youssef (negdje Chaline), egip. redatelj (Aleksandrija, 1926 – Kairo, 2008). Polazio engl. koledž u Aleksandriji, 1946–48. boravio u SAD-u glumeći u kazalištu Pasadena Playhouse. Po povratku u Egipat posvećuje se filmu te 1950. počinje režirati, isprva komerc. filmove, a 1956. prvi egip. film radničke, socijalno-kritičke tematike Tamne vode (1956), potom društveno još angažiranije djelo (o sindikalnim sukobima i seksualnoj represiji u egip. društvu) Glavni kolodvor (1958), koji ugođajem asocira na amer. film noir. Nakon pov. spektakla Saladin (1963), čije su panarapske ideje odgovarale onodobnim tendencijama egip. režima, međunar. pozornost privlači Zemljom (1969), socijalnokritičkim ostvarenjem o sprezi egip. veleposjednika i brit. kolonizatora, čiji lirizam očituje utjecaj → Zemlje i → Plodova gnjeva. Središnje je djelo njegova opusa Aleksandrija, zašto? (1978), u kojemu autoreferencijalnu priču o mladom egip. redatelju 1940-ih, obožavatelju Shakespeareovih drama i holivudskih filmova, koristi kao metaforu kult. kolonizacije pri čemu važnu ulogu ima i ironično kombiniranje različitih postupaka – prizora iz film. novosti, scena iz holivudskih mjuzikala i redateljevih vlastitih ranih amat. filmova. Te preokupacije i metafikcionalne postupke razvija u filmovima slične (filmske) tematike Sjećanje (1982) i Tišina, snima se (2001). Pov. tematiku s naglaskom na ideji tolerancije tematizira u filmovima Adieu, Bonaparte (1984), o Napoleonovu pohodu u Egipat (kao metafori razmatranja kolonijalizma, odn. problematiziranja pov. istine) i Sudbina (1997), o polit. sukobima unutar islamske zajednice u dvanaestostoljetnoj Andaluziji, pri čemu alegorijski koristi glazbeno-pjevne i dijaloške polemičke scene kao fizički iskaz duhovne slobode potvrđujući sklonost prema prikazu moralnih i metafizičkih ideja odn. polit. sukoba kroz individualna iskustva.

B. Kragić

 

članak preuzet iz tiskanog izdanja 2003.

Citiranje:

Shahine, Youssef. Filmski leksikon (2003), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 28.5.2024. <https://film.lzmk.hr/clanak/shahine-youssef>.