Filmski leksikon
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: galerija :::: kontakt ::

obuhvatni kadar, kadar koji u svojem izrezu obuhvaća sve osobe (prizorne pojave) čiji se međusobni odnos prati u danoj sceni. Katkad se specificira broj osoba koje obuhvaća, pa se o. k. koji obuhvaća dvoje likova zove → dvoplan, a troje troplan. Ako obuhvaća ukupnu prizornu situaciju koju se inače prati u sceni, tada se naziva → temeljni ili orijentacijski kadar. Suprotan mu je → izdvojeni kadar (jednoplan).

H. Turković