crni film

traži dalje ...

crni film. 1. Opći naziv za filmove koji naturalistički ili otvoreno kritički prikazuju suvr. život, odn. pokazuju pretežito mučne aspekte suvr. stvarnosti, uz prevladavajuće pesimističan pogled na životne perspektive likova. –2. Naziv za povijesno određene stilske struje u franc. (→ poetski realizam), amer. (→ film noir), srp. (→ crni val), polj. (→ crna serija) te njem. filmu, gdje se naziv retrospektivno pridao → ekspresionizmu, odn. → kammerspielfilmu.

članak preuzet iz tiskanog izdanja 2003.

Citiranje:

crni film. Filmski leksikon (2003), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 29.5.2024. <https://film.lzmk.hr/clanak/crni-film>.